De klant

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen, met 6550 treinen over ruim 7000 kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland.

ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. We verdelen de capaciteit op het spoor, regelen alle treinverkeer, bouwen en beheren stations en leggen nieuw spoor aan. Tevens onderhoudt ProRail bestaande infrastructuur zoals spoor, wissels, seinen en overwegen.

ProRail levert een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk houden van Nederland. Daarvoor wordt samen gewerkt met personen- en goederenvervoerders, waarbij we de belangen van hun klanten niet uit het oog verliezen. Samen met gemeenten en provincies wordt gekeken op welke wijze het beste aan hun vraag naar treinvervoer en stationsvoorzieningen kan worden voldaan.

Dit vertaalt zich in de vier strategische doelstellingen van ProRail: Veilig Spoor, Betrouwbaar Spoor, Punctueel Spoor en Duurzaam Spoor.

De scope van de opdracht

Een overeenkomst sluiten voor de levering van boeken en abonnementen aan ProRail. Waarbij de Opdrachtnemer zich opstelt als een intermediair tussen de verschillende uitgevers en ProRail.

De werkzaamheden omvatten de totale zorg, inclusief het afhandelen van alle overige daarmee gepaard gaande administratieve handelingen, omtrent de boeken & abonnementen van ProRail.

De dienstverlening

Samengevat zijn het de volgende voorkomende werkzaamheden:

 • Het leveren, beheren en verzorgen van de Productgroep, incl. het verzorgen van naleveringen
 • Het overnemen van de actieve (digitale) abonnementen
 • Het aangaan, verlengen en/of opzeggen van abonnementen
 • Wijzingen van abonnementsgegevens
 • Wijzigen van abonnementsgebruiker ProRail
 • Het bestellen van éénmalige uitgaven
 • De registratie en afhandeling van orders (verwerken van bestellingen, annuleringen,
  ontvangstregistratie, rappelleren, verwerken van mutaties)
 • Het controleren en betalen van facturen aan de uitgevers en de verzorging van de centrale
 • Digitale facturering aan ProRail bij abonnementen
 • Het periodiek leveren van managementinformatie
 • Helpdeskfunctie
 • Voor sommige abonnementen consolidatiewerkzaamheden
 • Het ondersteunen bij zoekopdrachten van ProRail