Privacy beleid op deze website

Postma & Cohen richt zich op bedrijven en (overheids)instellingen in de zakelijke en non-profitmarkt. Postma & Cohen richt haar dienstverlening op het beheer van zakelijke vakliteratuur.

Daarnaast verzorgen we de levering en het beheer van boeken, E-books, losbladige en onlineabonnementen, vakbladen, kranten en databanken.

Postma & Cohen is de handelsnaam van Postma & Cohen B.V.. Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacyverklaring opgenomen en op de contact pagina.

Postma & Cohen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig.

In deze privacyverklaring zijn de privacy voorwaarden beschreven die door Postma & Cohen worden gehanteerd.

Postma & Cohen respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aan Postma & Cohen verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Postma & Cohen handelt hierbij volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Postma & Cohen kan voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt andere partijen inschakelen.

Postma & Cohen zorgt ervoor dat de verwerking van de persoonsgegevens door deze derden in overeenstemming gebeurt met deze privacy-verklaring plaatsvindt.  

Welke persoonsgegevens verzamelt Postma & Cohen

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het gebruik van een account, het bezoek aan onze website, het inschrijven voor een nieuwsbrief of in het kader van een sollicitatieprocedure. Bij het aangaan van een overeenkomst vraagt Postma & Cohen naar uw naam, adres, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsinformatie. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn, en worden opgenomen in een persoonlijk account. Het verstrekken van persoonsgegevens is een voorwaarde voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Voor welke doeleinden gebruikt Postma & Cohen persoonsgegevens

Bestellen en leveren: Postma & Cohen gebruikt persoonsgegevens van u of de door u opgegeven contactpersoon (NAW-gegevens, e-mailadres, factuuradres) om te zorgen dat u succesvol een bestelling kunt plaatsen en om het bestelde product of dienst aan u te kunnen leveren (NAW-gegevens, e-mailadres) en door u of de door u opgegeven lezer te kunnen laten gebruiken (naam, e-mailadres).

Ook gebruiken wij persoonsgegevens om u over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden (e-mailadres, telefoonnummer).

(Klanten)service: Postma & Cohen heeft voor u een klantenservice die gebruik maakt van uw persoonsgegevens, zodat zij u kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over uw bestelling en over geleverde producten en diensten. Daarnaast helpt Postma & Cohen, met behulp van gegevens door het gebruik van het onlineklantsysteem, bestellingen te plaatsen en af te ronden (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie).

Wettelijke verplichtingen: Postma & Cohen gebruikt persoonsgegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst) (NAW-gegevens, e-mailadres, factuuradres, betalingsinformatie).

Sollicitatiegegevens: eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals cv-gegevens, gebruiken wij voor de sollicitatieprocedure. We zullen uw cv-gegevens alleen met uw toestemming raadpleegbaar maken voor derden. U kunt zelf te allen tijde de raadpleegbaarheid van het cv, geheel of gedeeltelijk, beperken. Bedenk goed welke gegevens u in uw cv opneemt wanneer deze raadpleegbaar is voor derden.

Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Wij kunnen de persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers: Uw persoonsgegevens worden door Postma & Cohen aan samenwerkende partners ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling, of de uitvoering van de dienstverlening.

Deze partijen mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt en vallen onder de verantwoordelijkheid van Postma & Cohen (de partner wordt hierna aangeduid als verwerker).

Daarnaast verstrekt Postma & Cohen persoonsgegevens aan anderen die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna wordt gesproken van derden).

Voor de hosting van de online platformen maakt Postma & Cohen gebruik van een servernetwerk in Nederland, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hostingpartner (sub)verwerker) in Nederland.

Bij de aflevering van producten per post maakt Postma & Cohen gebruik van de bezorgdiensten van vervoerders (sub)verwerker). Bij de aflevering van digitale producten en E-books maakt Postma & Cohen gebruik van ICT-partners die zorgen voor de levering en ontsluiting van het product (sub)verwerker), maar ook van de uitgevers van het desbetreffende product en E-book (sub)verwerker).

Bij de facturatie maakt Postma & Cohen gebruik van betalingsproviders, banken (sub)verwerkers) en incassopartners (sub)verwerker).

Bij het uitvoeren van een wettelijk onderzoek is Postma & Cohen verplicht persoonsgegevens te delen met de overheid of autoriteiten om invulling te geven aan wettelijke plichten zoals vorderingen gedaan door de bevoegde autoriteiten (derden).

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens

Postma & Cohen waardeert het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld en gaat daarom uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Postma & Cohen slaat uw persoonsgegevens op onder een persoonlijke zakelijke account. Deze account is gekoppeld aan een uniek klantnummer. Uw gegevens worden automatisch getoond bij invoering van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor hoeft u niet steeds uw gegevens opnieuw in te voeren.

Postma & Cohen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Postma & Cohen bewaart de persoonsgegevens die u ons toestuurt, zolang als naar de aard en doel van de verwerking van deze persoonsgegevens nodig is. Postma & Cohen houdt zich daarbij aan de wettelijke vernietigingstermijnen en (fiscale) bewaartermijnen.

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt contact opnemen met de klantenservice van Postma & Cohen als u:

  • Inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
  • Een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens (heeft u een persoonlijk zakelijk account dan kun u uw persoonsgegevens inzien en zelf aanpassen indien deze onjuist zijn);
  • Bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
  • Een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Op de websites van Postma & Cohen kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties.

Postma & Cohen draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.

 

Cookies

Postma & Cohen maakt gebruik van cookies op de website www.postma-cohen.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Er bestaan verschillende soorten cookies. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van de website en diensten van Postma & Cohen. Bekijk op onze cookiebeleid pagina gedetailleerde gegevens over de cookies die deze website gebruikt. Hier kunt u ook uw voorkeuren instellen, dan wel wijzigen

Statistieken/analyse cookies:

Om onze site goed af te stemmen en zo gemakkelijk mogelijk te maken gebruikt Postma & Cohen Google Analytics. Via dit programma kan Postma & Cohen zien waar bezoekers eventueel vastlopen, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Postma & Cohen gebruikt statistieken cookies voor:

  • Bijhouden van het aantal bezoekers op de site
  • Bijhouden van de tijdsduur dat uw onze website bezoekt
  • Bijhouden welke pagina’s er bezocht worden

Wijziging privacyverklaring

Postma & Cohen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacybeleid.

Verantwoordelijkheid

Deze privacyverklaring valt onder de verantwoordelijkheid van:

Postma & Cohen B.V.
Edisonweg 3
8501 XG Joure

Kamer van Koophandel nr.: 39067028
BTW nr. NL8084.84.734.B01.

Vragen

Voor meer informatie of suggesties over de privacy en cookievoorwaarden kunt u contact opnemen met 085 064 5120, (lokaal tarief), via info@postma-cohen.nl of schriftelijk:

Postma & Cohen
Afdeling Klantenservice
Edisonweg 3 
8501 XG Joure